Ostatnie  •  Działy  •  Obiekty  •  Autorzy  •  Źródła  •  Historia

Ulica Jezuicka (1800-1935)

Krótka historia


Nazwa niemiecka: Jesuitenstrasse.


"Ulica z czasów średniowiecza. Zwała się w wiekach najdawniejszych Kozią, którą to nazwę później przeniesiono na inną ulicę. Jezuici sprowadzili się do Poznania w r. 1570, w roku 1773 zakon został zniesiony. Jezuici posiadali kościół św. Stanisława (obecną Farę), klasztor i kolegjum (gmach urzędu wojewódzkiego). Ulicę od Rynku rzadko zwano jednak Jezuicką, zwykle Świętosławską i to do końca pierwszych rządów polskich. W wieku XIX przyjęła się powszechnie nazwa ul. Jezuickiej".

16 VI 1919
Oficjalne nadanie nazwy: ulica Jezuicka.

1935 r.
Zmiana nazwy z ulica Jezuicka na ulica Świętosławska.


za:
"Nazwy ulic w Poznaniu" Zygmunt Zalewski, Poznań 1926
http://sip.geopoz.pl

© 2010-2017 wieczorkiewicz.org • Obrazów: 430 • Obiektów: 410 • Autorów: 78 • Źródeł: 14

Witam w galerii dawnego Poznania!

Od pewnego czasu pasjonuję się historią Poznania, a zwłaszcza tym jak wyglądał dawniej, stąd pomysł stworzenia niniejszej strony, której zadaniem jest przedstawienie w sposób chronologiczny wyglądu tego miasta. Jeśli posiadasz w swojej kolekcji fotografie, pocztówki, albumy lub książki dokumentujące wygląd Poznania zachęcam do skontaktowania się i współpracy przy rozbudowie galerii. Jeśli nie zaznaczono inaczej, zezwalam na wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie pod warunkiem podania autora i źródła.

Paweł Jan Wieczorkiewicz