Ostatnie  •  Działy  •  Obiekty  •  Autorzy  •  Źródła  •  Historia

Kolegium Pojezuickie

znaleziono ilustracji: 23


Strony:   1 (1735-1918)   2 (1925-1945)   

(1925-1935) Nowy Rynek (Plac Kolegiacki) oraz kolegium pojezuickie.(1927-1928) Widok z wieży ratuszowej w kierunku południowym.  Widoczny południowo-wschodni narożnik Rynku i wylot ul. Jezuickiej (Świętosławskiej). W głębi kościół Pobernardyński oraz kolegium Pojezuickie i Fara.(1939-1945) Plac Felixa Dahna (Kolegiacki), kolegium Pojezuickie i Fara, która w czasie okupacji została przerobiona na magazyn.

Strony:   1 (1735-1918)   2 (1925-1945)   


© 2010-2018 wieczorkiewicz.org • Obrazów: 445 • Obiektów: 413 • Autorów: 80 • Źródeł: 14

Witam w galerii dawnego Poznania!

     Od pewnego czasu pasjonuję się historią Poznania, a zwłaszcza tym jak wyglądał dawniej, stąd pomysł stworzenia niniejszej strony, której zadaniem jest przedstawienie w sposób chronologiczny wyglądu tego miasta. Jeśli posiadasz w swojej kolekcji fotografie, pocztówki, albumy lub książki dokumentujące wygląd Poznania zachęcam do skontaktowania się i współpracy przy rozbudowie galerii.
     Jeśli nie zaznaczono inaczej, zezwalam na wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie pod warunkiem podania autora i źródła.

Dziękuję niżej wymienionym osobom za szczególny wkład w rozwój niniejszej strony:
Panu Andrzejowi Malińskiemu,
Panu Adamowi Drogomireckiemu,
Panu Wojciechowi Burakowskiemu.

Paweł Jan Wieczorkiewicz