Ostatnie  •  Działy  •  Obiekty  •  Autorzy  •  Źródła  •  Historia

Ulatowski (Roman Stefan Ulatowski, 1881-1959)

Autor ilustracji

znaleziono ilustracji: 35


Strony:   1 (1918-1927)   2 (1927-1938)   

(1918-1939) Kamienice we wschodniej pierzei Starego Rynku.(1923) Dworzec Główny Kolei, przed który od 1898 r. zajeżdżały tramwaje.(1924) Park Mickiewicza w widoku od strony Collegium Minus, w tle gmach Teatru Wielkiego.(1924) Widok na port rzeczny na Warcie w czasie powodzi.(1925-1935) Nowy Rynek (Plac Kolegiacki) oraz kolegium pojezuickie.(1926-1927) Pałac Targowy.(1927) Widok z wieży ratuszowej w kierunku zachodnim. Na pierwszym planie północno-zachodni narożnik Rynku i Góra Przemysła.(1927) Widok Ostrowa Tumskiego od strony Cybiny.(1927) Pręgierz przed Ratuszem.(1927) Pałac Działyńskich.(1927) Widok Starego Rynku z Zamku Przemysła.(1927) Targ na Nowym Rynku (pl. Kolegiackim). W głębi dzwonnica i Fara.(1927) Ulica Klasztorna i dzwonnica kościoła farnego.(1927) Kościół farny oraz na pierwszym planie fragment XVII-wiecznego muru obronnego.(1927) Most Chwaliszewski i zabudowania Chwaliszewa.(1927) Most Chwaliszewski i ul. Wielka, w głębi wieża Ratusza.(1927) Kościół św. Rocha na Miasteczku.(1927) Fasada katedry, Z prawej pomnik Jana Kochanowskiego rozebrany przez Niemców w latach 1939-1945.(1927-1928) Widok z wieży ratuszowej w kierunku południowym.  Widoczny południowo-wschodni narożnik Rynku i wylot ul. Jezuickiej (Świętosławskiej). W głębi kościół Pobernardyński oraz kolegium Pojezuickie i Fara.(1927) Widok z wieży ratuszowej w kierunku wschodnim. W głębi Ostrów Tumski i Katedra.

Strony:   1 (1918-1927)   2 (1927-1938)   


© 2010-2018 wieczorkiewicz.org • Obrazów: 445 • Obiektów: 413 • Autorów: 80 • Źródeł: 14

Witam w galerii dawnego Poznania!

     Od pewnego czasu pasjonuję się historią Poznania, a zwłaszcza tym jak wyglądał dawniej, stąd pomysł stworzenia niniejszej strony, której zadaniem jest przedstawienie w sposób chronologiczny wyglądu tego miasta. Jeśli posiadasz w swojej kolekcji fotografie, pocztówki, albumy lub książki dokumentujące wygląd Poznania zachęcam do skontaktowania się i współpracy przy rozbudowie galerii.
     Jeśli nie zaznaczono inaczej, zezwalam na wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie pod warunkiem podania autora i źródła.

Dziękuję niżej wymienionym osobom za szczególny wkład w rozwój niniejszej strony:
Panu Andrzejowi Malińskiemu,
Panu Adamowi Drogomireckiemu,
Panu Wojciechowi Burakowskiemu.

Paweł Jan Wieczorkiewicz