Ostatnie  •  Działy  •  Obiekty  •  Autorzy  •  Źródła  •  Historia

Chwaliszewo, Grobla

Współczesny obszar między Wartą a Garbarami

znaleziono ilustracji: 23


Strony:   1 (1645-1927)   2 (1929-1967)   

(1645-1655) Młyny i mosty nad Wartą od zachodu. Od prawej młyn karmelitański, most łączący Groblę z Miasteczkiem, staw w Czartorii, most między Groblą i bramą Wodną, most Chwaliszewski łączący Garbary z Chwaliszewem. Dalej młyn przy kościele Dominikanów, młyn szpitala Św. Ducha i na prawym brzegu młyn kapitulny(1656) Na pierwszym planie klasztor i kaplica OO. Franciszkanów na Grobli. W głębi dom rodziny Barskich, zaznaczona droga, Warta i puste place.(1735-1745) Widok ogólny od południowego-wschodu.(1786) Kościół Świętego Krzyża na Grobli od zachodu(1806-1807) Zabudowania Chwaliszewa od zachodu. W tle wieże katedry. Na pierwszym planie scena figuralna, przedstawiająca wjazd gen. Henryka Dąbrowskiego do Poznania(1840-1850) Kościół Świętego Krzyża na Grobli od północy. Na pierwszym planie Warta i most Chwailiszewski.(1845-1855) Budynek loży wolnomularskiej przy ul. Grobla od północy.(1850-1860) Kościół Świętego Krzyża na Grobli od północy. Na pierwszym planie Warta, w głębi kościół Bernardynów.(1866-1876) Most Chwaliszewski i kościół Świętego Krzyża na Grobli od północy. Po lewej zabudowania Chwaliszewa, po prawej domy na lewym brzegu Warty.(1888) Chwaliszewo podczas powodzi. Po lewej widoczny przystanek tramwaju konnego.(1888) Chwaliszewo podczas powodzi.(1890-1900) Chwaliszewo przed całkowitą przebudową na początku XX wieku.(1905-1915) Most Chwaliszewski oraz zabudowania lewego brzegu Warty.(1905-1915) Most Chwaliszewski, w głębi ulica Szeroka (Wielka).(1905-1915) Most Chwaliszewski oraz zabudowania lewego brzegu Warty.(1907) Most Chwaliszewski i ul. Wielka, w głębi wieża Ratusza.(1919-1939) Most Chwaliszewski i ul. Wielka, w głębi wieża Ratusza.(1924) Ostrów Tumski i Chwaliszewo podczas wielkiej powodzi w roku 1924 z lotu ptaka.(1927) Most Chwaliszewski i zabudowania Chwaliszewa.(1927) Most Chwaliszewski i ul. Wielka, w głębi wieża Ratusza.

Strony:   1 (1645-1927)   2 (1929-1967)   


© 2010-2018 wieczorkiewicz.org • Obrazów: 445 • Obiektów: 413 • Autorów: 80 • Źródeł: 14

Witam w galerii dawnego Poznania!

     Od pewnego czasu pasjonuję się historią Poznania, a zwłaszcza tym jak wyglądał dawniej, stąd pomysł stworzenia niniejszej strony, której zadaniem jest przedstawienie w sposób chronologiczny wyglądu tego miasta. Jeśli posiadasz w swojej kolekcji fotografie, pocztówki, albumy lub książki dokumentujące wygląd Poznania zachęcam do skontaktowania się i współpracy przy rozbudowie galerii.
     Jeśli nie zaznaczono inaczej, zezwalam na wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie pod warunkiem podania autora i źródła.

Dziękuję niżej wymienionym osobom za szczególny wkład w rozwój niniejszej strony:
Panu Andrzejowi Malińskiemu,
Panu Adamowi Drogomireckiemu,
Panu Wojciechowi Burakowskiemu.

Paweł Jan Wieczorkiewicz