Ostatnie  •  Działy  •  Obiekty  •  Autorzy  •  Źródła  •  Historia

Górne Miasto

Rejon dzisiejszych placów Wolności, Wielkopolskiego i Cyryla Ratajskiego

znaleziono ilustracji: 57


Strony:   1 (1790-1907)   2 (1891-1933)   3 (1925-1967)   

(1790-1800) Ul. Wilhelmowska (Al. K. Marcinkowskiego) od południowego-zachodu. Na wzgórzu kościół Karmelitów Bosych.(1830-1840) Zabudowania ul. Wilhelmowskiej (Al. k. Marcinkowskiego) od zachodu. Widoczna zabudowa wsch. strony ulicy. Od lewej domy nr 8 i 9, dom stojący w miejscu ul. Nowej (Paderewskiego) oraz od nr 10 do 13.(1830-1840) Dworek Luedkego przy ul. Królewskiej (Libelta).(1830-1840) Kamienica Kurowskich przy ul. Wilhelmowskiej (Al. Marcinkowskiego).(1833) Plac Sapieżyński (Wielkopolski) od północnego-zachodu. Na dalszym planie na wzniesieniu zamek Przemysła; dalej Ratusz i kościół Dominikanów. Między Ratuszem a zabudowaniami placu widoczna baszta i fragment muru obronnego.(1833) Ul. Wilhelmowska (Al. K. Marcinkowskiego) od południowego-wschodu. Na pierwszym planie fragment pl. Wilhelmowskiego (Wolności) i zabudowanie ul. Wilhelmowskiej (Al. K. Marcinkowskiego). Przy narożniku gmach Biblioteki Raczyńskich, obok dwa piętrowe domy. W perspektywie ulicy, na wzgórzu widoczny kościół Karmelitów Bosych.(1835-1845) Ul. Nowa (I. J. Paderewskiego) i Bazar od północnego-zachodu. Na pierwszym planie ul. Wilhelmowska (Al. K. Marcinkowskiego) i narożnik ul. Nowej, przy której widoczny budynek Bazaru i sąsiadujące z nim domy mieszkalne.(1838) Budynek Ziemstwa Kredytowego od północnego-wschodu oraz fragment zabudowy ul. Wilhelmowskiej (Al. K. Marcinkowskiego).(1840-1850) Bazar od północnego-zachodu. Na pierwszym planie dwa narożnikowe domy przy ul. Wilhelmowskiej (Al. K. Marcinkowskiego) i ul. Nowa (I. J. Paderewskiego).(1840-1850) Plac Królewski (Cyryla Ratajskiego).(1840-1850) Plac Wilhelmowski (Wolności) z budynkiem teatru od wschodu.(1846) Plac Wilhelmowski (Wolności) od zachodu. Od lewej dwa domy mieszkalne w pn. pierzei placu i budynek Biblioteki Raczyńskich; dalej ul. Wilhelmowska (Al. K. Marcinkowskiego) i perspektywa ul. Nowej (Paderewskiego) z Bazarem. Po prawej zabudowa pd. pierzei placu. W głębi wieże kościoła Franciszkanów, hełm wieży ratuszowej i hełm wieży kolegium Jezuitów.(1855-1865) Plac Wilhelmowski (Wolności) nr 3 od północy. Trzykondygnacyjny budynek Hotelu Północnego w pd. pierzei placu.(1858-1868) Zamek Przemysła od północnego-zachodu. Na pierwszym planie plac Sapieżyński (Wielkopolski)(1866-1876) Ul. Wilhelmowska (Al. K. Marcinkowskiego) od północnego-wschodu. Na pierwszym planie po prawej gmach Ziemstwa Kredytowego i zabudowania zach. strony ul. Wilhelmowskiej. Po lewej ulica wysadzana drzewami i studzienka.(1866-1876) Plac Sapieżyński (Wielkopolski) od północnego-zachodu. Na pierwszym planie teren placu ograniczony od pd. zabudowaniami ul. Fryderykowskij (23 lutego). Na wzniesieniu zamek Przemysła.(1866-1876) Kościół św. Pawła od południa.(1881-1908) Poczta Główna.(1883) Dom Towarzystwa Przyjaciół Nauk przy ul. Młyńskiej.(1891-1907) Pomnik (fontanna) Uwolnienie Andromedy przez Perseusza na placu Królewskim (obecnie Cyryla Ratajskiego).

Strony:   1 (1790-1907)   2 (1891-1933)   3 (1925-1967)   


© 2010-2018 wieczorkiewicz.org • Obrazów: 445 • Obiektów: 413 • Autorów: 80 • Źródeł: 14

Witam w galerii dawnego Poznania!

     Od pewnego czasu pasjonuję się historią Poznania, a zwłaszcza tym jak wyglądał dawniej, stąd pomysł stworzenia niniejszej strony, której zadaniem jest przedstawienie w sposób chronologiczny wyglądu tego miasta. Jeśli posiadasz w swojej kolekcji fotografie, pocztówki, albumy lub książki dokumentujące wygląd Poznania zachęcam do skontaktowania się i współpracy przy rozbudowie galerii.
     Jeśli nie zaznaczono inaczej, zezwalam na wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie pod warunkiem podania autora i źródła.

Dziękuję niżej wymienionym osobom za szczególny wkład w rozwój niniejszej strony:
Panu Andrzejowi Malińskiemu,
Panu Adamowi Drogomireckiemu,
Panu Wojciechowi Burakowskiemu.

Paweł Jan Wieczorkiewicz