Ostatnie  •  Działy  •  Obiekty  •  Autorzy  •  Źródła  •  Historia

Nad Wartą i Cybiną

Obrazy ilustrujące życie nad Wartą i Cybiną oraz przebieg rzek

znaleziono ilustracji: 50


Strony:   1 (1000-1835)   2 (1833-1924)   3 (1924-1967)   

(1833-1843) Widok Poznania od południa: 1. katedra, 2. forteca, 3. Ratusz, 4. kościół farny i kolegium Pojezuickie, 5. kościół Bernardynów(1838) Widok Poznania z Szeląga od północy: 1. katedra, 2. kościół Bernardynów, 3. Ratusz, 4. kościół św. Wojciecha, 5. kościół Karmelitów Bosych.(1838) Widok ogólny z prawego brzegu Warty w roku 1838. Nad miastem góruje kompleks Cytadeli.(1840-1850) Kościół Świętego Krzyża na Grobli od północy. Na pierwszym planie Warta i most Chwailiszewski.(1840-1850) Widok Poznania od wschodu: 1. kościół Karmelitów Trzewiczkowych (Bożego Ciała), 2. kościół św. Piotra przy placu Piotra, 3. kościół i klasztor Bernardynów, 4. kościół farny i kolegium Pojezuickie, 5. Ratusz, 6. kościół Karmelitów Bosych, 7. kościół Świętego Krzyża na Grobli.(1850-1860) Panorama Poznania z prawego brzegu Warty.(1850-1860) Kościół Świętego Krzyża na Grobli od północy. Na pierwszym planie Warta, w głębi kościół Bernardynów.(1862) Widok Poznania od południa(1866-1876) Most Chwaliszewski i kościół Świętego Krzyża na Grobli od północy. Po lewej zabudowania Chwaliszewa, po prawej domy na lewym brzegu Warty.(1873-1880) Widok Ostrowia Tumskiego od zachodu. Na pierwszym planie Warta i most. Za mostem fragmenty obwarowań Ostrowia Tumskiego. W głębi bryła katedry, kościół NP Marii i dom dla psałterzystów. Po lewej kanonia(1900-1910) Port na Warcie.(1905-1915) Most Chwaliszewski, w głębi ulica Szeroka (Wielka).(1905-1915) Most Chwaliszewski oraz zabudowania lewego brzegu Warty.(1905) Nowy most Cybiński, w głębi Katedra.(1905-1915) Most Chwaliszewski oraz zabudowania lewego brzegu Warty.(1906) Port na Warcie. Widok z Mostu Chwaliszewskiego.(1907) Most Chwaliszewski i ul. Wielka, w głębi wieża Ratusza.(1910) Most Cybiński - pierwszy żelazny most łączący Ostrów Tumski ze Śródką.(1919-1939) Most Chwaliszewski i ul. Wielka, w głębi wieża Ratusza.(1924) Ostrów Tumski i Chwaliszewo podczas wielkiej powodzi w roku 1924 z lotu ptaka.

Strony:   1 (1000-1835)   2 (1833-1924)   3 (1924-1967)   


© 2010-2018 wieczorkiewicz.org • Obrazów: 445 • Obiektów: 413 • Autorów: 80 • Źródeł: 14

Witam w galerii dawnego Poznania!

     Od pewnego czasu pasjonuję się historią Poznania, a zwłaszcza tym jak wyglądał dawniej, stąd pomysł stworzenia niniejszej strony, której zadaniem jest przedstawienie w sposób chronologiczny wyglądu tego miasta. Jeśli posiadasz w swojej kolekcji fotografie, pocztówki, albumy lub książki dokumentujące wygląd Poznania zachęcam do skontaktowania się i współpracy przy rozbudowie galerii.
     Jeśli nie zaznaczono inaczej, zezwalam na wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie pod warunkiem podania autora i źródła.

Dziękuję niżej wymienionym osobom za szczególny wkład w rozwój niniejszej strony:
Panu Andrzejowi Malińskiemu,
Panu Adamowi Drogomireckiemu,
Panu Wojciechowi Burakowskiemu.

Paweł Jan Wieczorkiewicz