Ostatnie  •  Działy  •  Obiekty  •  Autorzy  •  Źródła  •  Historia

Ulica Świętosławska

Krótka historia


1935 r.
Zmiana nazwy z ulica Jezuicka na ulica Świętosławska.

1939 r.
Zmiana nazwy z ulica Świętosławska na ulica Alberta Dürera (Albrecht-Dürer-Strasse).

1946 r.
Zmiana nazwy z ulica Alberta Dürera (Albrecht-Dürer-Strasse) na ulica Świętosławska.


za:
http://sip.geopoz.pl

© 2010-2018 wieczorkiewicz.org • Obrazów: 445 • Obiektów: 413 • Autorów: 80 • Źródeł: 14

Witam w galerii dawnego Poznania!

     Od pewnego czasu pasjonuję się historią Poznania, a zwłaszcza tym jak wyglądał dawniej, stąd pomysł stworzenia niniejszej strony, której zadaniem jest przedstawienie w sposób chronologiczny wyglądu tego miasta. Jeśli posiadasz w swojej kolekcji fotografie, pocztówki, albumy lub książki dokumentujące wygląd Poznania zachęcam do skontaktowania się i współpracy przy rozbudowie galerii.
     Jeśli nie zaznaczono inaczej, zezwalam na wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie pod warunkiem podania autora i źródła.

Dziękuję niżej wymienionym osobom za szczególny wkład w rozwój niniejszej strony:
Panu Andrzejowi Malińskiemu,
Panu Adamowi Drogomireckiemu,
Panu Wojciechowi Burakowskiemu.

Paweł Jan Wieczorkiewicz