Ostatnie  •  Działy  •  Obiekty  •  Autorzy  •  Źródła  •  Historia

Ulica Wilhelmowska (1804-1806, 1815-1919, 1939-1946)

Krótka historia
Nazwa niemiecka: Wilhelmstrasse.


1803 r.
"Ulica na całej linji założona została tuż po r. 1803 i nazwana została 'Wilhelmowską'".

1806-1815
Wilhelmowska została "w r. 1806 przezwana 'ulicą Napoleońską'. Po r. 1815 przywrócono nazwę niemiecką, która z biegiem czasu zmieniła się z 'alei' na 'ulicę Wilhelmowską'".

1919 r.
Zamiana nazwy z ulica Wilhelmowska na Aleje Karola Marcinkowskiego.

1939 r.
Zmiana nazwy z Aleje Karola Marcinkowskiego na ulica Wilhelmowska.

1946 r.
Zmiana nazwy z ulica Wilhelmowska na Aleje Karola Marcinkowskiego.


za:
"Nazwy ulic w Poznaniu" Zygmunt Zalewski, Poznań 1926
http://sip.geopoz.pl

© 2010-2018 wieczorkiewicz.org • Obrazów: 445 • Obiektów: 413 • Autorów: 80 • Źródeł: 14

Witam w galerii dawnego Poznania!

     Od pewnego czasu pasjonuję się historią Poznania, a zwłaszcza tym jak wyglądał dawniej, stąd pomysł stworzenia niniejszej strony, której zadaniem jest przedstawienie w sposób chronologiczny wyglądu tego miasta. Jeśli posiadasz w swojej kolekcji fotografie, pocztówki, albumy lub książki dokumentujące wygląd Poznania zachęcam do skontaktowania się i współpracy przy rozbudowie galerii.
     Jeśli nie zaznaczono inaczej, zezwalam na wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie pod warunkiem podania autora i źródła.

Dziękuję niżej wymienionym osobom za szczególny wkład w rozwój niniejszej strony:
Panu Andrzejowi Malińskiemu,
Panu Adamowi Drogomireckiemu,
Panu Wojciechowi Burakowskiemu.

Paweł Jan Wieczorkiewicz