Ostatnie  •  Działy  •  Obiekty  •  Autorzy  •  Źródła  •  Historia

Klasztor Franciszkanów Konwentualnych (1646-1656)

Krótka historia
Franciszkanów konwentualnych (w czarnych habitach) do Poznania sprowadził w pierwszej połowie XVII w. biskup Andrzej Szołdrski, jednak wzbudzali oni niechęć innych zakonów (głównie bernardynów), którzy posiadali już swój kościół w mieście. Sprawiło to, że otrzymali miejsce przy dzisiejszej ul. Grobla, gdzie wznieśli w 1646 drewniany klasztor i kościółek (na jego miejscu stoi dziś Kościół pw. Wszystkich Świętych).

Niestety, szczęśliwe, dobre czasy dla Franciszkanów trwały tylko 10 lat. W lipcu bowiem 1655 roku nastąpił najazd Szwedów na Polskę. Tylko Częstochowa z cudownym Obrazem Matki Bożej zdołała się obronić i została w rękach Polaków. Franciszkanie poznańscy musieli wtedy wraz ze swoim Gwardianem ratować się ucieczką przed wrogiem. Uszli więc z Poznania na Śląsk. Obawy ich nie były bezpodstawne. W dniu 13 marca 1656 roku Szwedzi spalili doszczętnie całe osiedle na przedmieściu zwanym „Groblą”. Było ono prawie całe zbudowane z drzewa. Spłonął również klasztor i kościół.

Po zakończeniu wojny szwedzkiej Biskup Tolibowski (1655-1663) przekazał Zakonowi OO. Franciszkanów kościół św. Rocha na Miasteczku za Wartą wraz z przynależącą doń małą parafią.


za:
"Poznań od A do Z" pod redakcją Włodzimierza Łęckiego i Piotra Maluśkiewicza, Wydawnictwo Kurpisz S. A., Poznań 1998
http://www.poznan.franciszkanie.pl

© 2010-2018 wieczorkiewicz.org • Obrazów: 445 • Obiektów: 413 • Autorów: 80 • Źródeł: 14

Witam w galerii dawnego Poznania!

     Od pewnego czasu pasjonuję się historią Poznania, a zwłaszcza tym jak wyglądał dawniej, stąd pomysł stworzenia niniejszej strony, której zadaniem jest przedstawienie w sposób chronologiczny wyglądu tego miasta. Jeśli posiadasz w swojej kolekcji fotografie, pocztówki, albumy lub książki dokumentujące wygląd Poznania zachęcam do skontaktowania się i współpracy przy rozbudowie galerii.
     Jeśli nie zaznaczono inaczej, zezwalam na wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie pod warunkiem podania autora i źródła.

Dziękuję niżej wymienionym osobom za szczególny wkład w rozwój niniejszej strony:
Panu Andrzejowi Malińskiemu,
Panu Adamowi Drogomireckiemu,
Panu Wojciechowi Burakowskiemu.

Paweł Jan Wieczorkiewicz