Ostatnie  •  Działy  •  Obiekty  •  Autorzy  •  Źródła  •  Historia

Kościół św. Krzyża (1777-1945)

Krótka historia
1768 r.
Teren po spalonym przez Szwedów klasztorze Franciszkanów nabyli ewangelicy.

1771 r.
Uzyskali od króla Stanisława Augusta pozwolenie na zbudowanie kościoła. Warunkiem tej zgody była decyzja o budowie świątyni katolickiej w Berlinie (katedra św. Jadwigi).

1 VII 1771 r.
Położono kamień węgielny pod budowę zboru pod wezwaniem Świętego Krzyża, wg projektu Antoniego Hoenego (ojciec filozofa Józefa Marii Hoene).

5 III 1786 r.
Ukończono budowę świątyni. Wielkim dobroczyńcą kościoła był Zygmunt Fryderyk Gobel, a pochodzący z Leszna pastor Stechebahr - pierwszym duchownym.

1835 r.
Remont świątyni.

1925 r.
Remont świątyni.

III 1945 r.
Zniszczony kościół przejęła parafia rzymskokatolicka pw. św. Wojciech.


za:
http://www.grobla.info

© 2010-2018 wieczorkiewicz.org • Obrazów: 445 • Obiektów: 413 • Autorów: 80 • Źródeł: 14

Witam w galerii dawnego Poznania!

     Od pewnego czasu pasjonuję się historią Poznania, a zwłaszcza tym jak wyglądał dawniej, stąd pomysł stworzenia niniejszej strony, której zadaniem jest przedstawienie w sposób chronologiczny wyglądu tego miasta. Jeśli posiadasz w swojej kolekcji fotografie, pocztówki, albumy lub książki dokumentujące wygląd Poznania zachęcam do skontaktowania się i współpracy przy rozbudowie galerii.
     Jeśli nie zaznaczono inaczej, zezwalam na wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie pod warunkiem podania autora i źródła.

Dziękuję niżej wymienionym osobom za szczególny wkład w rozwój niniejszej strony:
Panu Andrzejowi Malińskiemu,
Panu Adamowi Drogomireckiemu,
Panu Wojciechowi Burakowskiemu.

Paweł Jan Wieczorkiewicz