Ostatnie  •  Działy  •  Obiekty  •  Autorzy  •  Źródła  •  Historia

Arcybiskupie Seminarium Duchowne

Krótka historia
Nazwa niemiecka: Preister-Seminar.


1894-1896
Arcybiskup Florian Stablewski buduje nowy gmach seminaryjny przy ulicy Wieżowej, wg projektu O. Hirta, gdzie i obecnie znajduje się uczelnia duchowna. Teraz Seminarium szybko się rozwija. Liczba alumnów stale rośnie (w 1911 roku wynosi 77 alumnów, po pewnym czasie 120, w 1933 roku wzrasta do 200).

1914-1918
Budynek seminaryjny zajmują władze pruskie i przeznaczają go na szpital wojskowy - Szpital VI (Festungslazarett VI). Alumni studiują na Wydziale Teologii Uniwersytetu w Monasterze i na Fakultecie Teologicznym we Fuldzie.

1919 r.
Przeniesienie studiów z powrotem do Seminarium Poznańskiego. Studia trwają pięć lat.

1933 r.
Kardynał August Hlond przedłuża studia dla maturzystów o szósty rok. Wprowadza równocześnie nowe przedmioty, dodając je do wykładanych już zasadniczych dyscyplin teologicznych.

1937 r.
Dzięki znakomitemu gronu profesorów, Seminarium posiada bardzo wysoki poziom, co potwierdza wizyta apostolska. Zaistniała wręcz realna szansa przekształcenia Seminarium Poznańskie w Akademię Papieską z prawem nadawania absolwentom tytułów licencjackich i doktoranckich. Wtedy jednak plany te zniweczył wybuch II Wojny Światowej.

1939-1945
Seminarium zostaje zamknięte przez okupacyjne władze niemieckie, a gmach w wyniku działań wojennych zostaje zburzony.

1945-1947
Dzięki niestrudzonej trosce arcybiskupa Walentego Dymka budynek zostaje odbudowany, ale z bez wyraźnych cech neogotyckich, w ciągu dwóch lat z ofiar archidiecezjan. W latach od 1945 do 1947 studia filozoficzne i teologiczne dla archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej odbywają się w Gnieźnie.

17 XI 1947 r.
Seminarium rozpoczyna na nowo swoje funkcjonowanie.

1947-1953
Od roku 1947 do 1953 w Gnieźnie pozostawione zostają tylko studia filozoficzne dla obu archidiecezji, a po roku 1953 Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu ma już swoje odrębne studium filozofii i teologii.

1969-1974
Wraz z otwarciem po wojnie Seminarium narodziły się na nowo nadzieje na utworzeniem wydziału teologicznego. Zamierzenia swoich poprzedników realizuje arcybiskup Antoni Baraniak, za szczególnym poparciem kardynała Stefana Wyszyńskiego - Prymasa Polski oraz kardynała Karola Wojtyły, ówczesnego Metropolity Krakowskiego. Dekretem Kongregacji Nauczania Katolickiego w 1969 roku zostało ustanowione Akademickie Studium Teologiczne w Poznaniu, na okres 5 lat.

1974-1999
Kongregacja z mandatu papieża Pawła VI wydała w 1974 roku dekret ustanawiający Papieski Wydział Teologiczny w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Poznaniu. Przez 25 lat swojego istnienia uczelnia ta wydała tysiące absolwentów.

1 I 1999 r.
Od 1 stycznia 1999 roku alumni Poznańskiego Seminarium swoje wykształcenia zdobywają na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Teologicznym. Powstanie tego wydziału było możliwe dzięki bogatej i cennej tradycji istniejącego dotąd Papieskiego Wydziału Teologicznego.

IX 2003 r.
Od września 2003 roku alumni mieszkają już w nowym budynku Arcybiskupiego Seminarium Duchownego, który mieści się w dawnym ogrodzie seminaryjnym.


za:
http://asd.poznan.pl

© 2010-2018 wieczorkiewicz.org • Obrazów: 445 • Obiektów: 413 • Autorów: 80 • Źródeł: 14

Witam w galerii dawnego Poznania!

     Od pewnego czasu pasjonuję się historią Poznania, a zwłaszcza tym jak wyglądał dawniej, stąd pomysł stworzenia niniejszej strony, której zadaniem jest przedstawienie w sposób chronologiczny wyglądu tego miasta. Jeśli posiadasz w swojej kolekcji fotografie, pocztówki, albumy lub książki dokumentujące wygląd Poznania zachęcam do skontaktowania się i współpracy przy rozbudowie galerii.
     Jeśli nie zaznaczono inaczej, zezwalam na wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie pod warunkiem podania autora i źródła.

Dziękuję niżej wymienionym osobom za szczególny wkład w rozwój niniejszej strony:
Panu Andrzejowi Malińskiemu,
Panu Adamowi Drogomireckiemu,
Panu Wojciechowi Burakowskiemu.

Paweł Jan Wieczorkiewicz