Ostatnie  •  Działy  •  Obiekty  •  Autorzy  •  Źródła  •  Historia

Zakład Dobroczynności Garczyńskiego (1876-1922)

Krótka historia
Przed 1876 r.
W budynku mieścił się klasztor Sercanek.

1876 r.
Budynek został nabyty z funduszy nieżyjącego już wówczas Tadeusza Rautenberg-Garczyńskiego (1791-1863), zniemczonego obszarnika wielkopolskiego, właściciela dóbr zbąszyńskich. Zakład Dobroczynności Garczyńskiego był przeznaczony dla ludzi samotnych i starszych, powyżej 40 roku życia, bez różnicy płci i narodowości. Pierwszeństwo jednak miały osoby z "wyższych stanów". Ponadto kierownictwo zakładu spoczywało w rękach niemieckich, a jego polityka doprowadziła do tego, że na początku XX wieku pensjonariuszami byli prawie wyłącznie obywatele pochodzenia niemieckiego.

1889-1904
W zakładowej kaplicy odbywały się regularnie nabożeństwa ewangelickie. W latach późniejszych parafia przeniosła się do nowo zbudowanej świątyni - kościoła św. Mateusza.

IV 1920 r.
Zakład Garczyńskiego działał do końca I wojny światowej i w kwietniu 1920 roku kuratorium Zakładu Garczyńskiego przy ul. Górna Wilda 87-89 postanowiło oddać gmach tego Zakładu na cele Uniwersytetu Poznańskiego, na potrzeby Wydziału Lekarskiego.

31 III 1921 r.
Została zawarta umowa notarialna między kuratorium Zakładu im. Garczyńskiego, a Uniwersytetem Poznańskim mocą której uniwersytet otrzymał na własność gmach przy Górnej Wildzie 87/89, oddając w zamian zakładowi nieruchomość przy ul. Wrocławskiej 26/30 oraz pewną ilość gotówki. Według treści umowy gmach miał być opróżniony najpóźniej 1 kwietnia 1922 r. i miał być zużyty wyłącznie na cele Wydziału Lekarskiego. W budynku powstało Collegium Marcinkowskiego.


za:
"Księga Pamiątkowa w 85-lecie Ortopedii Poznańskiej", Poznań 1998

© 2010-2018 wieczorkiewicz.org • Obrazów: 445 • Obiektów: 413 • Autorów: 80 • Źródeł: 14

Witam w galerii dawnego Poznania!

     Od pewnego czasu pasjonuję się historią Poznania, a zwłaszcza tym jak wyglądał dawniej, stąd pomysł stworzenia niniejszej strony, której zadaniem jest przedstawienie w sposób chronologiczny wyglądu tego miasta. Jeśli posiadasz w swojej kolekcji fotografie, pocztówki, albumy lub książki dokumentujące wygląd Poznania zachęcam do skontaktowania się i współpracy przy rozbudowie galerii.
     Jeśli nie zaznaczono inaczej, zezwalam na wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie pod warunkiem podania autora i źródła.

Dziękuję niżej wymienionym osobom za szczególny wkład w rozwój niniejszej strony:
Panu Andrzejowi Malińskiemu,
Panu Adamowi Drogomireckiemu,
Panu Wojciechowi Burakowskiemu.

Paweł Jan Wieczorkiewicz