Ostatnie  •  Działy  •  Obiekty  •  Autorzy  •  Źródła  •  Historia

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi

Krótka historia


1997 r.
W 1997 r. Senat Akademii podjął uchwałę o likwidacji Instytutu Ortopedii i Rehabilitacji. Na bazie szpitala klinicznego nr 4 im. Wiktora Degi działają obecnie trzy katedry: Katedra Ortopedii, Katedra Ortopedii Dziecięcej, Katedra Traumatologii i Chirurgii Ręki oraz Klinika Rehabilitacji.


za:
"Księga Pamiątkowa w 85-lecie Ortopedii Poznańskiej", Poznań 1998

© 2010-2018 wieczorkiewicz.org • Obrazów: 445 • Obiektów: 413 • Autorów: 80 • Źródeł: 14

Witam w galerii dawnego Poznania!

     Od pewnego czasu pasjonuję się historią Poznania, a zwłaszcza tym jak wyglądał dawniej, stąd pomysł stworzenia niniejszej strony, której zadaniem jest przedstawienie w sposób chronologiczny wyglądu tego miasta. Jeśli posiadasz w swojej kolekcji fotografie, pocztówki, albumy lub książki dokumentujące wygląd Poznania zachęcam do skontaktowania się i współpracy przy rozbudowie galerii.
     Jeśli nie zaznaczono inaczej, zezwalam na wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie pod warunkiem podania autora i źródła.

Dziękuję niżej wymienionym osobom za szczególny wkład w rozwój niniejszej strony:
Panu Andrzejowi Malińskiemu,
Panu Adamowi Drogomireckiemu,
Panu Wojciechowi Burakowskiemu.

Paweł Jan Wieczorkiewicz