Ostatnie  •  Działy  •  Obiekty  •  Autorzy  •  Źródła  •  Historia

Kaponiera (1920-1939)

Krótka historia
"(Most między Nowem Miastem a Jeżycami, łączący ul. Wjazdową z Zwierzyniecką). Dawna nazwa fortyfikacyjna oznaczająca szaniec obronny przy fosie [...]" (tu długi, szeroki rów łączący Bramę Berlińską z wysuniętym stanowiskiem strzeleckim) "[...] zniesiony w czasie budowy Dworca Głównego, a całkowicie przy zburzeniu bramy Berlińskiej. Po zniesieniu fortyfikacji przyjęła się nazwa ta dla mostu. [...] Pozostawiona dlatego, że zachowuje pamięć o fortecy XIX wieku w tej stronie miasta".

5 I 1920 r.
Zmiana nazwy z most Zamkowy (Schlossbrücke) na Kaponiera.

1939 r.
Zmiana nazwy z Kaponiera na most Zamkowy (Schlossbrücke).


za:
"Nazwy ulic w Poznaniu" Zygmunt Zalewski, Poznań 1926
"Poznań na starych pocztówkach" Jan S. Zaus, Księży Młyn, Łódź 2008
http://sip.geopoz.pl

© 2010-2018 wieczorkiewicz.org • Obrazów: 445 • Obiektów: 413 • Autorów: 80 • Źródeł: 14

Witam w galerii dawnego Poznania!

     Od pewnego czasu pasjonuję się historią Poznania, a zwłaszcza tym jak wyglądał dawniej, stąd pomysł stworzenia niniejszej strony, której zadaniem jest przedstawienie w sposób chronologiczny wyglądu tego miasta. Jeśli posiadasz w swojej kolekcji fotografie, pocztówki, albumy lub książki dokumentujące wygląd Poznania zachęcam do skontaktowania się i współpracy przy rozbudowie galerii.
     Jeśli nie zaznaczono inaczej, zezwalam na wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie pod warunkiem podania autora i źródła.

Dziękuję niżej wymienionym osobom za szczególny wkład w rozwój niniejszej strony:
Panu Andrzejowi Malińskiemu,
Panu Adamowi Drogomireckiemu,
Panu Wojciechowi Burakowskiemu.

Paweł Jan Wieczorkiewicz