Ostatnie  •  Działy  •  Obiekty  •  Autorzy  •  Źródła  •  Historia

Hotel Lech (od 1945 r.)

Krótka historia


1945 r.
Przedwojenny hotel Britania otrzymał piastowską nazwę Lech. Pozostawał w gestii Wielkopolskiego Przedsiębiorstwa Turystycznego Przemysław. Poddano go także źle ocenianym przebudowom. Zlikwidowano wykusz narożny i część balkonów.

Początek lat 70-tych
Podniesiono bryłę, niszcząc szczyty i deformując sylwetkę budynku (projektantem był Zygmunt Lutomski). Wtedy także wybito podcienia, zgodnie z aranżacją całej ul. Gwarnej.


za:
"Poznań od A do Z" pod redakcją Włodzimierza Łęckiego i Piotra Maluśkiewicza, Wydawnictwo Kurpisz S. A., Poznań 1986

© 2010-2018 wieczorkiewicz.org • Obrazów: 445 • Obiektów: 413 • Autorów: 80 • Źródeł: 14

Witam w galerii dawnego Poznania!

     Od pewnego czasu pasjonuję się historią Poznania, a zwłaszcza tym jak wyglądał dawniej, stąd pomysł stworzenia niniejszej strony, której zadaniem jest przedstawienie w sposób chronologiczny wyglądu tego miasta. Jeśli posiadasz w swojej kolekcji fotografie, pocztówki, albumy lub książki dokumentujące wygląd Poznania zachęcam do skontaktowania się i współpracy przy rozbudowie galerii.
     Jeśli nie zaznaczono inaczej, zezwalam na wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie pod warunkiem podania autora i źródła.

Dziękuję niżej wymienionym osobom za szczególny wkład w rozwój niniejszej strony:
Panu Andrzejowi Malińskiemu,
Panu Adamowi Drogomireckiemu,
Panu Wojciechowi Burakowskiemu.

Paweł Jan Wieczorkiewicz