Ostatnie  •  Działy  •  Obiekty  •  Autorzy  •  Źródła  •  Historia

Most Bolesława Chrobrego (1924-1945)

znaleziono ilustracji: 3


Strony:   1 (1873-1938)   

(1873-1880) Widok Ostrowia Tumskiego od zachodu. Na pierwszym planie Warta i most. Za mostem fragmenty obwarowań Ostrowia Tumskiego. W głębi bryła katedry, kościół NP Marii i dom dla psałterzystów. Po lewej kanonia(1938) Ostrów Tumski. Most Chrobrego, Psałteria, Kościół Najświętszej Marii Panny oraz Katedra.(1938) Most Chrobrego i Ostrów Tumski, dalej Psałteria, Kościół Najświętszej Marii Panny oraz Katedra.

Strony:   1 (1873-1938)   


© 2010-2018 wieczorkiewicz.org • Obrazów: 445 • Obiektów: 413 • Autorów: 80 • Źródeł: 14

Witam w galerii dawnego Poznania!

     Od pewnego czasu pasjonuję się historią Poznania, a zwłaszcza tym jak wyglądał dawniej, stąd pomysł stworzenia niniejszej strony, której zadaniem jest przedstawienie w sposób chronologiczny wyglądu tego miasta. Jeśli posiadasz w swojej kolekcji fotografie, pocztówki, albumy lub książki dokumentujące wygląd Poznania zachęcam do skontaktowania się i współpracy przy rozbudowie galerii.
     Jeśli nie zaznaczono inaczej, zezwalam na wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie pod warunkiem podania autora i źródła.

Dziękuję niżej wymienionym osobom za szczególny wkład w rozwój niniejszej strony:
Panu Andrzejowi Malińskiemu,
Panu Adamowi Drogomireckiemu,
Panu Wojciechowi Burakowskiemu.

Paweł Jan Wieczorkiewicz