Ostatnie  •  Działy  •  Obiekty  •  Autorzy  •  Źródła  •  Historia

Kolegiata Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Świętej Marii Magdaleny i Świętego Stanisława Biskupa

znaleziono ilustracji: 24


Strony:   1 (1704-1910)   2 (1911-1945)   

(1911-1918) Nowy Rynek (plac Kolegiacki), kolegium Pojezuickie i kościół Farny Matki Bożej Nieustającej Pomocy, św. Marii Magdaleny i św. Stanisława Biskupa (Fara).(1927-1928) Widok z wieży ratuszowej w kierunku południowym.  Widoczny południowo-wschodni narożnik Rynku i wylot ul. Jezuickiej (Świętosławskiej). W głębi kościół Pobernardyński oraz kolegium Pojezuickie i Fara.(1927) Kościół farny oraz na pierwszym planie fragment XVII-wiecznego muru obronnego.(1939-1945) Plac Felixa Dahna (Kolegiacki), kolegium Pojezuickie i Fara, która w czasie okupacji została przerobiona na magazyn.

Strony:   1 (1704-1910)   2 (1911-1945)   


© 2010-2018 wieczorkiewicz.org • Obrazów: 445 • Obiektów: 413 • Autorów: 80 • Źródeł: 14

Witam w galerii dawnego Poznania!

     Od pewnego czasu pasjonuję się historią Poznania, a zwłaszcza tym jak wyglądał dawniej, stąd pomysł stworzenia niniejszej strony, której zadaniem jest przedstawienie w sposób chronologiczny wyglądu tego miasta. Jeśli posiadasz w swojej kolekcji fotografie, pocztówki, albumy lub książki dokumentujące wygląd Poznania zachęcam do skontaktowania się i współpracy przy rozbudowie galerii.
     Jeśli nie zaznaczono inaczej, zezwalam na wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie pod warunkiem podania autora i źródła.

Dziękuję niżej wymienionym osobom za szczególny wkład w rozwój niniejszej strony:
Panu Andrzejowi Malińskiemu,
Panu Adamowi Drogomireckiemu,
Panu Wojciechowi Burakowskiemu.

Paweł Jan Wieczorkiewicz