Ostatnie  •  Działy  •  Obiekty  •  Autorzy  •  Źródła  •  Historia

Widok Ogólny

1914-1916

(kliknij obraz, aby powrócić)

     1914 I 1 - 1916 XII 31  
00:00 - 23:59

Zamek Cesarski, Akademia Królewska (Aula UAM), Dyrekcja Poczty i budynek Ziemstwa Kredytowego, budynek pruskiej Komisji Kolonizacyjnej i kościół św. Pawła, Teatr Miejski (Opera), Komendantura Generalna na placu Działowym, Katedra i zabudowania Ostrowa Tumskiego, Plac Wilhelmowski (Wolności).

Autor
Nieznany

Źródło
zbiory własne

Pokaż obraz oryginalny

Tagi
Akademia Królewska (1903-1919), Aula Uniwersytecka, Dyrekcja Poczty, Katedra, Komendantura Generalna, Komisja Kolonizacyjna (do 1918 r.), Kościół św. Pawła (1868-1950), Plac Wilhelmowski (1804-1807, 1815-1918, 1939-1945), Pocztówki, Teatr Miejski (1909-1919), Widok Ogólny, Zamek Cesarski, Ziemstwo Kredytowe (nowe)


© 2010-2018 wieczorkiewicz.org • Obrazów: 445 • Obiektów: 413 • Autorów: 80 • Źródeł: 14

Witam w galerii dawnego Poznania!

     Od pewnego czasu pasjonuję się historią Poznania, a zwłaszcza tym jak wyglądał dawniej, stąd pomysł stworzenia niniejszej strony, której zadaniem jest przedstawienie w sposób chronologiczny wyglądu tego miasta. Jeśli posiadasz w swojej kolekcji fotografie, pocztówki, albumy lub książki dokumentujące wygląd Poznania zachęcam do skontaktowania się i współpracy przy rozbudowie galerii.
     Jeśli nie zaznaczono inaczej, zezwalam na wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie pod warunkiem podania autora i źródła.

Dziękuję niżej wymienionym osobom za szczególny wkład w rozwój niniejszej strony:
Panu Andrzejowi Malińskiemu,
Panu Adamowi Drogomireckiemu,
Panu Wojciechowi Burakowskiemu.

Paweł Jan Wieczorkiewicz