Ostatnie  •  Działy  •  Obiekty  •  Autorzy  •  Źródła  •  Historia

DAWNY POZNAŃ

Magdalena Warkoczewska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1983

znaleziono ilustracji: 86


Strony:   1 (1635-1871)   2 (1880-1910)   3 (1900-1927)   4 (1927-1934)   5 (1934-1935)   

(1635-1645) Klasztor Benedyktynek, dawny pałac Górków. Rys. z Kroniki Benedyktynek.(1658) Ratusz i kościół farny św. Marii Magdaleny jako symbole miasta. Fragment obrazu św. Antoniego z roku 1658.(1735-1745) Widok ogólny od południowego-wschodu.(1745-1755) Mury obronne opodal Zamku Przemysła. W głębi wieża ratuszowa.(1793-1803) Kościół katedralny w końcowym etapie prac architekta Solariego nad przebudową fasady.(1793-1803) Widok na Ostrów Tumski z lewego brzegu Warty.(1793-1803) Młyn wodny nad Wartą.(1793-1803) Widok znad Warty na mury miejskie, fragment klasztoru Dominkanów i tzw. młyn wielki.(1800-1820) Stary Rynek. Widok na Odwach, zachodnią i północną pierzeję.(1810-1830) Ratusz i budynek Wagi Miejskiej. W głębi tzw. Czerwona Apteka.(1835-1845) Psałteria i kościół Najświętszej Marii Panny na Ostrowie Tumskim.(1835-1845) Widok na północną partię klasztoru Podominikańskiego od strony muru miejskiego.(1835-1845) Ulica Wroniecka z kościołem Katarzynek.(1838) Widok ogólny z prawego brzegu Warty w roku 1838. Nad miastem góruje kompleks Cytadeli.(1845-1855) Kościół Farny Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Świętej Marii Magdaleny i Świętego Stanisława Biskupa (kościół Pojezuicki).(1845-1855) Kościół i klasztor Podominikański.(1850-1860) Panorama Poznania z prawego brzegu Warty.(1860-1870) Synagoga Tempel przy ul. Dominikańskiej, róg Szewskiej.(1861-1870) Nowy Rynek (pl. Kolegiacki). Dom, w którym znajdowało się przejście poza dawne mury miejskie, zwane Ciemną lub Smrodliwą Bramką. Obok budynek dawnego gimnazjum Św. Marii Magdaleny.(1871) Stary Rynek z Ratuszem, Odwachem i budynkiem Wagi Miejskiej.

Strony:   1 (1635-1871)   2 (1880-1910)   3 (1900-1927)   4 (1927-1934)   5 (1934-1935)   


© 2010-2018 wieczorkiewicz.org • Obrazów: 445 • Obiektów: 413 • Autorów: 80 • Źródeł: 14

Witam w galerii dawnego Poznania!

     Od pewnego czasu pasjonuję się historią Poznania, a zwłaszcza tym jak wyglądał dawniej, stąd pomysł stworzenia niniejszej strony, której zadaniem jest przedstawienie w sposób chronologiczny wyglądu tego miasta. Jeśli posiadasz w swojej kolekcji fotografie, pocztówki, albumy lub książki dokumentujące wygląd Poznania zachęcam do skontaktowania się i współpracy przy rozbudowie galerii.
     Jeśli nie zaznaczono inaczej, zezwalam na wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie pod warunkiem podania autora i źródła.

Dziękuję niżej wymienionym osobom za szczególny wkład w rozwój niniejszej strony:
Panu Andrzejowi Malińskiemu,
Panu Adamowi Drogomireckiemu,
Panu Wojciechowi Burakowskiemu.

Paweł Jan Wieczorkiewicz