Ostatnie  •  Działy  •  Obiekty  •  Autorzy  •  Źródła  •  Historia

Ostatnio dodane

Stare fotografie, zdjęcia, obrazy, ryciny, mapy, pocztówki, widokówki dawnego Poznania

znaleziono ilustracji: 433


Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   

(1858-1868) Zamek Przemysła od północnego-zachodu. Na pierwszym planie plac Sapieżyński (Wielkopolski)(1833) Plac Sapieżyński (Wielkopolski) od północnego-zachodu. Na dalszym planie na wzniesieniu zamek Przemysła; dalej Ratusz i kościół Dominikanów. Między Ratuszem a zabudowaniami placu widoczna baszta i fragment muru obronnego.(1641-1651) Zabudowania Podgórza i fragment zamku Przemysła od wschodu(1866-1876) Nowy Rynek (pl. Kolegiacki) z Ciemną Bramką i budynkiem szkoły św. Marii Magdaleny od północy(1835-1845) Dom psałterzystów przy Nowym Rynku (pl. Kolegiackim) od wschodu(1835-1845) Nowy Rynek (pl. Kolegiacki) od północnego-zachodu. Po prawej budynki: narożnik kolegium Jezuitów, szkoła im. Marii Magdaleny, dom, w którym znajdowało się przejście z Nowego Rynku do ul. Za Bramką zw. Ciemną Bramką.(1835-1845) Ul. Za Bramką i Ciemna Bramka od południa. Z lewej strony budynek szkoły elementarnej im. św. Marii Magdaleny(1795-1805) Brama Wroniecka, w głębi perspektywa zabudowy ul. Wronieckiej(1790-1800) Mury miejskie i kościół Franciszkanów (św. Antoniego Padewskiego) od zachodu. Na pierwszym planie ul. Wilhelmowska (Al. K. Marcinkowskiego), w głębi po lewej kościół Karmelitów Bosych(1837) Kamienica nr. 69 przy Starym Rynku rozebrana dla przebicia ul. Nowej (Paderewskiego)(1833) Ulica Klasztorna i Wodna od północy. Na pierwszym planie pałac Górków. W głębi kościół Bernardynów i kolegiata Jezuitów(1866-1877) Nowy Rynek (pl. Kolegiacki). Kolegium Pojezuickie od północnego-wschodu, w głębi Fara.(1866-1876) Kościół Farny Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Świętej Marii Magdaleny i Świętego Stanisława Biskupa (kościół Pojezuicki) oraz ul. Jezuicka (Świętosławska) od północy.(1850-1860) Kościół Farny Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Świętej Marii Magdaleny i Świętego Stanisława Biskupa (kościół Pojezuicki) oraz ul. Jezuicka (Świętosławska) od północy.(1833) Kościół Farny Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Świętej Marii Magdaleny i Świętego Stanisława Biskupa (kościół Pojezuicki) i kolegium Pojezuickie od północnego-zachodu.(1833) Kolegium Pojezuickie i kościół Farny Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Świętej Marii Magdaleny i Świętego Stanisława Biskupa (kościół Pojezuicki) od południa.(1790-1800) Dziedziniec Hotelu Saskiego i kościół Pojezuicki od południa.(1845-1855) Kościół Franciszkanów (św. Antoniego Padewskiego) od północy(1840-1850) Kościół Franciszkanów (św. Antoniego Padewskiego) od północy(1853-1862) Mury miejskie oraz kościół i klasztor Dominikanów od północnego-zachodu. Na pierwszym planie plac Stawny.

Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   


© 2010-2018 wieczorkiewicz.org • Obrazów: 433 • Obiektów: 411 • Autorów: 78 • Źródeł: 14

Witam w galerii dawnego Poznania!

Od pewnego czasu pasjonuję się historią Poznania, a zwłaszcza tym jak wyglądał dawniej, stąd pomysł stworzenia niniejszej strony, której zadaniem jest przedstawienie w sposób chronologiczny wyglądu tego miasta. Jeśli posiadasz w swojej kolekcji fotografie, pocztówki, albumy lub książki dokumentujące wygląd Poznania zachęcam do skontaktowania się i współpracy przy rozbudowie galerii. Jeśli nie zaznaczono inaczej, zezwalam na wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie pod warunkiem podania autora i źródła.

Paweł Jan Wieczorkiewicz