Ostatnie  •  Działy  •  Obiekty  •  Autorzy  •  Źródła  •  Historia

Ostatnio dodane

Stare fotografie, zdjęcia, obrazy, ryciny, mapy, pocztówki, widokówki dawnego Poznania

znaleziono ilustracji: 430


Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   

(1845-1855) Kościół i klasztor Podominikański.(1835-1845) Widok na północną partię klasztoru Podominikańskiego od strony muru miejskiego.(1860-1870) Synagoga Tempel przy ul. Dominikańskiej, róg Szewskiej.(1905-1915) Ulica Szeroka (Wielka), na dalszym planie wieża Ratusza.(1900-1910) Ulica Woźna, róg Klasztornej.(1900-1910) Ulica Wielka.(1927) Kościół farny oraz na pierwszym planie fragment XVII-wiecznego muru obronnego.(1927) Ulica Klasztorna i dzwonnica kościoła farnego.(1927) Targ na Nowym Rynku (pl. Kolegiackim). W głębi dzwonnica i Fara.(1845-1855) Kościół Farny Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Świętej Marii Magdaleny i Świętego Stanisława Biskupa (kościół Pojezuicki).(1635-1645) Klasztor Benedyktynek, dawny pałac Górków. Rys. z Kroniki Benedyktynek.(1888-1897) Kamienice przy Nowym Rynku (pl. Kolegiackim) i ul. koziej.(1861-1870) Nowy Rynek (pl. Kolegiacki). Dom, w którym znajdowało się przejście poza dawne mury miejskie, zwane Ciemną lub Smrodliwą Bramką. Obok budynek dawnego gimnazjum Św. Marii Magdaleny.(1909) Baszta Armatnia. Fragment południowej partii miejskich murów obronnych.(1935-1939) Pomnik 15 Pułku Ułanów Poznańskich przy ul. Ludgardy.(1931) Ulica Nowa (Paderewskiego) podczas zawiei śnieżnej.(1904-1911) Widok ze Starego Rynku na ul. Nową (Paderewskiego). W głębi gmach Muzeum Cesarza Fryderyka III (Narodowego).(1899) Ulica Nowa (Paderewskiego) z klasztorem Franciszkanów.(1890-1900) Uliczka na Starym Mieście.(1889-1898) Zaułek w okolicy ul. Wronieckiej.

Strony:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   


© 2010-2017 wieczorkiewicz.org • Obrazów: 430 • Obiektów: 410 • Autorów: 78 • Źródeł: 14

Witam w galerii dawnego Poznania!

Od pewnego czasu pasjonuję się historią Poznania, a zwłaszcza tym jak wyglądał dawniej, stąd pomysł stworzenia niniejszej strony, której zadaniem jest przedstawienie w sposób chronologiczny wyglądu tego miasta. Jeśli posiadasz w swojej kolekcji fotografie, pocztówki, albumy lub książki dokumentujące wygląd Poznania zachęcam do skontaktowania się i współpracy przy rozbudowie galerii. Jeśli nie zaznaczono inaczej, zezwalam na wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie pod warunkiem podania autora i źródła.

Paweł Jan Wieczorkiewicz