Ostatnie  •  Działy  •  Obiekty  •  Autorzy  •  Źródła  •  Historia

Plac Napoleona (1800-1804, 1807-1815)

znaleziono ilustracji: 27


Strony:   1 (1833-1932)   2 (1932-2005)   

(1833) Ul. Wilhelmowska (Al. K. Marcinkowskiego) od południowego-wschodu. Na pierwszym planie fragment pl. Wilhelmowskiego (Wolności) i zabudowanie ul. Wilhelmowskiej (Al. K. Marcinkowskiego). Przy narożniku gmach Biblioteki Raczyńskich, obok dwa piętrowe domy. W perspektywie ulicy, na wzgórzu widoczny kościół Karmelitów Bosych.(1840-1850) Plac Wilhelmowski (Wolności) z budynkiem teatru od wschodu.(1846) Plac Wilhelmowski (Wolności) od zachodu. Od lewej dwa domy mieszkalne w pn. pierzei placu i budynek Biblioteki Raczyńskich; dalej ul. Wilhelmowska (Al. K. Marcinkowskiego) i perspektywa ul. Nowej (Paderewskiego) z Bazarem. Po prawej zabudowa pd. pierzei placu. W głębi wieże kościoła Franciszkanów, hełm wieży ratuszowej i hełm wieży kolegium Jezuitów.(1855-1865) Plac Wilhelmowski (Wolności) nr 3 od północy. Trzykondygnacyjny budynek Hotelu Północnego w pd. pierzei placu.(1891-1900) Biblioteka Raczyńskich(1905-1919) Pomnik Cesarza Fryderyka III na pl. Wilhelmowskim (dzisiaj pl. Wolności). W tle Arkadia.(1906-1907) Plac Wilhelmowski (Wolności) z Hotelem Rzymskim.(1908) Hotel Rzymski przy pl. Wilhelmowskim (Wolności).(1908-1918) Plac Wilhelmowski (Wolności), pomnik Cesarza Fryderyka III oraz gmach Muzeum Cesarza Fryderyka III (Narodowego).(1910) Plac Wilhelmowski (Wolności) z pomnikiem Cesarza Fryderyka III i gmachem Teatru Miejskiego.(1911-1918) Zamek Cesarski, zmiana warty przed Odwachem, parada na Placu Wilhelmowskim (Wolności), przysięga żołnierzy na dziedzińcu Cytadeli.(1912) Kaffeehaus Hohenzollern (obecnie Arkadia).(1913-1918) Budynek Arkadii na placu Wilhelmowskim (obecnie Wolności).(1914-1916) Zamek Cesarski, Akademia Królewska (Aula UAM), Dyrekcja Poczty i budynek Ziemstwa Kredytowego, budynek pruskiej Komisji Kolonizacyjnej i kościół św. Pawła, Teatr Miejski (Opera), Komendantura Generalna na placu Działowym, Katedra i zabudowania Ostrowa Tumskiego, Plac Wilhelmowski (Wolności).(1914-1916) Zamek Cesarski, Akademia Królewska (Aula UAM), Dyrekcja Poczty i budynek Ziemstwa Kredytowego, budynek pruskiej Komisji Kolonizacyjnej i kościół św. Pawła, Teatr Miejski (Opera), Komendantura Generalna na placu Działowym, Katedra i zabudowania Ostrowa Tumskiego, Plac Wilhelmowski (Wolności).(1919-1939) Dom Przemysłowy przy pl. Wolności.(1919-1937) Plac Wolności. Od prawej widoczne budynki Bazaru, Muzeum Wielkopolskiego, Biblioteki Raczyńskich i Domu Przemysłowego. Od lewej budynek dawnej Komendantury Królewskiej.(1925) Pierwszy dystrybutor paliw w Poznaniu ustawiony na pl. Wolności.(1929) Muzeum Wielkopolskie (ob. Narodowe).(1932) Plac Wolności 6, kamienica Stefana Kałamajskiego ze słynną reklamą i wejście do największego kina Słońce.

Strony:   1 (1833-1932)   2 (1932-2005)   


© 2010-2018 wieczorkiewicz.org • Obrazów: 445 • Obiektów: 413 • Autorów: 80 • Źródeł: 14

Witam w galerii dawnego Poznania!

     Od pewnego czasu pasjonuję się historią Poznania, a zwłaszcza tym jak wyglądał dawniej, stąd pomysł stworzenia niniejszej strony, której zadaniem jest przedstawienie w sposób chronologiczny wyglądu tego miasta. Jeśli posiadasz w swojej kolekcji fotografie, pocztówki, albumy lub książki dokumentujące wygląd Poznania zachęcam do skontaktowania się i współpracy przy rozbudowie galerii.
     Jeśli nie zaznaczono inaczej, zezwalam na wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie pod warunkiem podania autora i źródła.

Dziękuję niżej wymienionym osobom za szczególny wkład w rozwój niniejszej strony:
Panu Andrzejowi Malińskiemu,
Panu Adamowi Drogomireckiemu,
Panu Wojciechowi Burakowskiemu.

Paweł Jan Wieczorkiewicz